Dyrlægehuset Gentofte

Kastration af kat - find pris under priser.

Kastration af hankatte, reducere testosteron produktion og kan forhindre uønsket killinger. Det er vigtigt at ændre kattens foder efter den bliver kastreret da dens energibehov reduceres.

Kastration af kat

 

Ved kastration af kat forstås et operativt indgreb, hvor kattens testikler (og således kønshormonproduktionen) fjernes. Hermed vil uønskes forplantning samt generende kønshormonbestemt adfærd ophøre.

Hvordan: Selve operationen udføres ambulant i narkose via et eller to små snit gennem huden i pungen. Hos katte lægges der ikke suturer i huden efter ligering af blodkar og sædstreng, så der er ingen suturer, der skal fjernes. Man skal holde øje med, at der ikke kommer blødning eller hævelse fra operationssåret efter operation, men ellers er katten oftest upåvirket, når den er kommet sig ovenpå narkosen. I dag bruges meget skånsomme narkoser samt smertestillende medicin både forud og efter indgrebet. Det anbefales at id-mærke katten samtidig enten via chipmærkning eller øretatovering.

Anatomi: De fleste katte fødes med testiklerne i pungen. Indtil kattene er ca. 3 uger kan det dog være vanskeligt at kønsbestemme katte, da testiklerne er meget små. I visse tilfælde er den ene eller begge testikler ikke at finde i pungen (kryptorchisme). Den ikke nedstegne testikel vil så befinde sig i enten lyskekanalen eller bughulen. Kryptorchisme er arveligt og forbundet med en øget risiko for testikelkræft.

Kønsdrift: Katte bliver kønsmodne ca. ved 6-10 måneders-alderen, men det kan variere med race og årstid. Katte er udstyret med en meget stærk kønsdrift, der oftest medfører følgende adfærd:

  • Urinmarkering af sit territorium (urinstrinteri).

  • Den kønsmodne hankat udvikler desuden en meget kraftigt lugtende urin.

  • Han vil have tendens til at miave kraftigt og vedvarende (natlige koncerter)

  • Intakte hankatte vil strejfe omkring i deres søgen efter hunkatte i løbetid. De vil ofte være borte i flere dage.

  • Han deltager gerne i slagsmål med andre katte om hunkattens gunst samt om territorier.

Fordele
Ovennævnte kønsmodenhedstegn er oftest meget generende for kattens mennesker og omgivelser samt stressende for katten selv. Det kan være meget vanskeligt og i strid med kattens natur, at holde en kønsmoden hankat inde. Ved strejfen omkring udsætter hankattene sig for øget risiko for at blive kørt over i trafikken. I slagsmål med andre katte udsættes de for en betydelig højere risiko for at få betændte bidsår og bylder, samt for at blive smittet med de uhelbredelige sygdomme katte-AIDS (FIV) og katteleukæmi (FeLV). Dertil er de med til at forøge vildkattebestanden.

Hvornår og ændringer efter kastration
Det vil ofte være en fordel at kastrere katten før de bliver kønsmodne f.eks. ved 4-6 månedersalderen. Her har de fleste katte en størrelse, der både gør narkosen mere sikker samt at ørerne er store nok, hvis øretatovering ønskes. Efter kastration nedsættes kattens stofskifte til ca 80 % og dens energiforbrug dermed med ca 30 %. For at undgå en overvægtig kat kan der med fordel skiftes til at foder med færre kalorier/gives mindre mængde og vægten kontrolleres regelmæssigt. Ligeledes kan en lille øget tendens til urinvejsproblemer forebygges med regelmæssig motion og via fodring.

  • Den kastrerede hankat bliver ofte mere hjemme og vil derfor knytte sig mere til sine mennesker

  • Han vil holde op med at urinmarkere på møbler m.m.

  • Han vil blive mere kælen og omgængelig samt undgå slagsmål

  • Urinen vil få en mindre kraftig lugt

Kontakt os for at bestille tid til kastration på tlf: 39 68 19 49.